bild2

GEMINI | TERRÄNG

Innehåller, förutom funktioner som modulen Entreprenör ger Dig som användare, en rad utvidgade funktionaliteter. Möjliggör projektering av vägkorsningar och rondeller. Schakt- och återfyllningsberäkningar kring avancerade anläggningsmodeller. Projektering av VA-ledningar och brunnar samt Tunnlar och bergrum. PROGRAMINFORMATION

 

Borrvagn

GEMINI | ENTREPRENÖR

Med programmet, som är till för Dig som utför infrastrukturarbeten, löser Du hanteringen av avancerad indata. Modeller, mängdförteckningar och geometrier som levereras för produktionen bearbetas på ett enkelt sätt. Det är även enkelt att kommunicera ut till branschens övriga program- och mätsystem. PROGRAMINFORMATION

GEMINI Fält

GEMINIFält

Ett verktyg som gör det möjligt, för samtliga inblandade i ett infrastrukturprojekt, att gå ut i terrängen tillsammans med den digitala idén och se om den går att genomföra. I ett projekt som pågår är plattformen ett redskap för användare som vill vara mer ute än inne. PROGRAMINFORMATION

Skannmodul 1

GEMINI | SKANNDATA

IIntegrerad i Gemini Terräng & Entreprenör tillförs en programdel. Med funktioner för att användaren snabbt ska kunna editera indata, alternativt att snabbt få en indikation på att ytterligare skanning behövs.  PROGRAMINFORMATION

HEM